26, Mar 1932
Vishnumaya (1932)

Certificate : Duration : Genres : Fantasy IMDB Rating: Director : Jyotish Bannerjee Storyline : Budget : Top Cast : Ahindra Choudhury, Dhiren Das, Belarani Devi, Kanan Devi, Joy Narayan Mukherjee, Renubala, Uma Sashi, Shishubala IMDB URL : https://www.imdb.com/title/tt0155358/?ref_=sr_i_5709

Tags: ,
9, Feb 1929
Jugalangriya (1929)

Certificate : Duration : Genres : IMDB Rating: Director : Jyotish Bannerjee Storyline : Budget : Top Cast : Light Alias, Takak Bala, Tulsi Baneri, Satyendra Nath Dey, Irish Gasper, Joy Narayan Mukherjee, Shoshi Mukhi IMDB URL : https://www.imdb.com/title/tt0154693/?ref_=sr_i_5933

Tags: