2022, Adil Hussain, Aeden Ewan Diengdoh, Annecia Jyrwa, Bhaskar Goswami, Crime, Dawan Kharkongor, Deihokhlang Basaiawmoit, Duh Duh, Elizer Bareh, Iba Kharkongor, Jonathan Dkhar, Larihunshisha K. Kharai, Mattishabakordor Kharnari, McDonald Basaiawmoit, Mystery, Nicholas Jyrwa, Poonam Agarwal, Rana Kharkongor, Sainborlang Basiawmoit, Shashank Shekhar Das, Wanphrang Diengdoh

Lorni – The Flaneur (2022)

Certificate : Duration : 1h 47m Genres : Crime / Mystery IMDB Rating: 6.4/10 Director : Wanphrang Diengdoh Storyline :

Scroll to Top