2008, Ahsaas Channa, Amruta Khanvilkar, Anu Ansari, Ashwini Kalsekar, Bharat Kaul, Drama, Ganesh Yadav, Gitanjali Rao, Haider Mohammed Javed, Horror, Jyoti Subhash, K.K. Raina, Kenneth Desai, Kishore Kadam, Lillete Dubey, Mystery, Pavel B├ędi, Ram Gopal Varma, Shankar Sachdev, Shrey Bawa, Sudeep, Zakir Hussain

Phoonk (2008)

Certificate : Duration : 1h 50m Genres : Drama / Horror / Mystery IMDB Rating: 4.0/10 Director : Ram Gopal […]