1972, Aabu Vantmurikar, Ananda Warke, Anita Vantmurikar, Babasaheb Gawde, Bhalchandra Kulkarni, Drama, Ganpat Patil, Govind Kulkarni, Krishnakant Dalvi, Majnalkar, Manik Raj, Maya Jadhav, Nilu Phule, Sandhya, Sarla Yeolekar, Shantaram Rajaram Vankudre, Shobha Sasane, Shreeram Lagoo, Usha Naik, Vatsala Deshmukh

Pinjra (1972)

en