2013, Archana Tendulkar, Ashish Saleem, Ashok Pawar, Brijesh Kori, Captain Raju, Dinesh Patil, Drama, Janardhan Mishra, Kishan Kumar Pawar, Kumar Raj, Mohan Pandey, Rekha Rana, Rohan Shroff, Rohit Raj, Sandeep Patel, Sapna Choubisa, Sheetal Salunkhe, Shreechand Makhija, Ujjwala Atul Shikhare, Vishal Sharma

Tara: The Journey of Love and Passion (2013)

Certificate : Duration : 1h 50m Genres : Drama IMDB Rating: 4.6/10 Director : Kumar Raj Storyline : It’s a […]