1979, Aleksey Batalov, Andrey Mironov, Family, Igor Alekseyev, Irina Kartashyova, Margarita Terekhova, Nana Kldiashvili, S.K. Puri, Sandin Vishnu, Surendra Suri, Vera Altayskaya, Vladimir Vasilyev, Yuriy Puzyryov

Rikki-Tikki-Tavi (1979)

en