February 2018

2018, Aarya Dange, Anand Koni, Anil Bhavnani, Avinash Baviskar, Bhaskar Khaire, Dattaprasana Joshi, Deepak Ramteke, Dilip Kadam, Kalpesh Chaudhari, Kishor Kotibhaskar, Manjushaa Devkule Londhe, Mayank Agarwal, Meghana Chougule, Nilesh Malvadkar, Praful Chaudhari, Prasad Godbole, Somnath Landage, Thriller, Vinod Lokhande, Vishal Dandagi

Shohrat the Trap (2018)

Certificate : Duration : 1h 7m Genres : Thriller IMDB Rating: 9.2/10 Director : Deepak Ramteke Storyline : Budget :$1,600

Scroll to Top